Polityka prywatności

Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : Imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, adres zamieszkania. Dane będą przetwarzane przez PW PROJECT Patrycja Woźniak w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Patrycja Woźniak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PW PROJECT Patrycja Woźniak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9482640138, REGON 525551044.

 

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

 

I. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. zebrania informacji w celu wysyłki produktów i realizacji zamówień.
 2. wysyłki produktów za pomocą wybranej przez klienta firmy kurierskiej
 3. działań marketingowych prowadzonych przez naszych partnerów
 4. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w celu realizacji płatności,

w związku z:

 1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia

infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu

internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem

internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w

związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku

z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto

Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto”

i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji

przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2, Pani/Pana

dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub

kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. a) ING Bank Śląski S.A.
 2. b) Twisto Polska sp. z o.o.

 

II. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

 1. a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5. e) prawo do przenoszenia danych.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 15, 16-18 RODO.

 

III. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest PUODO.
Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

IV. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

 

V. Sklep zobowiązuje się do:

 1. zachowania w poufności wszystkich powierzonych mu danych osobowych w związku z wykonywaniem czynności realizacji zamówienia;
 2. zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;

 3. niewykorzystywania zebranych na podstawie niniejszej umowy danych osobowych dla celów innych niż realizacji zamówienia;

  W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych shop@aguuguu.pl

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

 

 

VI.Informacja dotycząca profilowania:
Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny czynników dotyczących Ciebie. Pozwoli nam to poznać Twoje preferencje i potrzeby w odniesieniu do naszych produktów, oraz dostosować do Ciebie ofertę. Na tej podstawie będziemy mogli wysyłać Ci dopasowane do Twojego profilu komunikaty, oraz zapraszać się do akcji rabatowych, które najbardziej mogą Cię zainteresować. 
Do profilowania wykorzystujemy dane dotyczące dokonanych wcześniej przez ciebie zakupów oraz oglądanych przez Ciebie produktów. 

Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych, lub ich przetwarzania, w formie elektronicznej.

Zobowiązanie do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

 

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do PW PROJECT Patrycja Woźniak.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
PW PROJECT Patrycja Woźniak używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl